Min politik

Jag brinner för småföretagarfrågor och vill se fler företagare i Sverige som skapar jobb och tillväxt.
mest brinner jag för landsbygdens utveckling och att vi har ett konkurrenskraftigt jord och skogsbruk, då det är nyckeln till många arbetstillfällen och vägen till ett fosilfritt samhälle.