Min politik

Jag har ägnat mig åt samhällsengagemang sedan tonåren och har sedan jag var 14 år varit medlem i centerrörelsen.
Det som driver mig är ett stort miljöengagemang och att människor ska få bestämma mer själva utan pekpinnar från stat och myndigheter. det är mina grundvärderingar och de sammanfaller också med Centerpartiets ideologi.

Människan och miljön först.
Att alla människor har samma värde är för mig självklart alla är födda nakna och skall har samma grundförutsättningar att lyckas i livet. Tyvärr så får vi olika förutsättningar i fortsättningen av livet med familj bostadsort och kulturarv. Detta är skillnader som vi måste eftersträva att jämna ut och ge alla människor oavsett socialt arv och nationell härkomst möjlighet att utvecklas i sin takt och som de själva önskar.

Det är lite ont om jordklot därför så är det viktigt att vi formar en politik som tar ansvar för miljön så vi tryggt kan se kommande generationer förvalta det vi lämnar över.

Detta är mina drivkrafter i politiken. Att jag är född och uppväxt på ett lantbruk i Värmland gör att jag tar avstamp i landsbygdens förutsättningar och villkor i mycket av mina politiska ställningstaganden för mig är den övergripande frågan att man ska kunna leva och verka var man vill i Sverige och det är stor utmaning för politiken att tillse att förutsättningarna finns.

För Lidköpings del så ser jag följande punkter som de största utmaningarna kommande år

Att fler unga kommer i arbete efter skolan
Att gymnasieskolan utbildar det näringslivet vill ha
Att fler unga går vidare till högre utbildningar
Att vi fångar upp barn med sociala och andra svårigheter så de får en chans att utvecklas som individer.
att Hela kommunen utvecklas och inte bara staden
Att vi har en utveckling i samklang med miljön