fredag 12 september 2014NU är det slutspurtNu får vi se om vårt VI VILL MER FÖR LIDKÖPING funkat.jag kommer hela vägen fram till klockan åtta imorgon kväll upprepa för väljarna.I Lidköping vill Centerpartiet·       Sanera miljögifter och bygga hamnstaden

·       vi ska bli Västsveriges bästa företagare kommun

·       vi ska elektrifiera Kinnekullebanan

·       vi ska ta beslut om medfinansiering av E20 nu.

·       vi ska utveckla Hela kommunen fram för allt den del som ligger utanför rondellerna.

·       all mat som serveras i kommunens kök skall vara närodlad, klimatsmart och lagad på plats

·       all mat som köps in i kommunen skall vara producerad enligt svensk miljö och djurskyddslag

·       vi ska göra verkstad av Landsbygdsprogrammet

·       vi ska lägga mer resurser i skolan så de elever som behöver mest hjälp också får det.

·       vi vill reformera omsorgen så att de som har det allra sämst får mer hjälp och mer pengar i plånboken.

·       vi vill att hela kommunen ska leva och att det ska va enkelt att va innevånare i Lidköpings kommun.

NÄRODLAD POLITIK helt enkelt.

måndag 8 september 2014Nu har mina flygblad levererats de som vill lägga en liten bunt i brevlådorna till sina grannar får gärna höra av sig till mig så levererar jag 070-337 16 28.

tisdag 2 september 2014 Debattartikeln i NLT om E20

jag har lovat att dela min debbattartikel om E20. här kommer den eftersom den inte går att läsa på webben för de som inte prenumererar.

Hedvall stjälper Västsverige!


I onsdags tog Majoriteten i KSAU i Lidköping med Kjell Hedvall (S)i spetsen ett beslut som kan bli ytterst ödesdigert för vår kommun liksom hela västra Sverige. Nämligen bordläggning av Lidköpings medfinansiering av E20.

Kjell Hedvall menar att han vill avvakta om det blir en S-regering för då kommer det inte bli tillåtet för kommuner att medfinansiera infrastuktursatsningar. På direkt fråga till socialdemokraterna Mikael Dammberg och Stefan Löfven så har båda svarat att gjorda överenskommelser mellan stat och kommun gäller även efter ett eventuellt regeringsskifte.

Kjell Hedvall står sedan, samma dag som man beslutar bordlägga E20 frågan i KSAU, med V och MP i tidningen och säger sig vara beredda att medfinansiera elektrifiering av Kinnekullebanan (vilket Centerpartiet välkomnar). Det kan inte tolkas på något annat sätt än att Kjell Hedvall har vikit ner sig för miljöpartiet. Vi vet att det partiet har förklarat krig mot Vägar i allmänhet och motorvägar i synnerhet och att MP inte är beredda att ta ansvar för annat än storstädernas utveckling. Ett exempel på Mp politik är lågbron i Göteborg där man värnar Göteborgarnas cyklande högre än Vänersjöfarten och våra företags konkurrenskraft. Även i den frågan valde Kjell Hedvall att vara tyst trots att vänersjöfarten får stora svårigheter.

Kjell Hedvall har varit med och förhandlat fram denna lösning för E20 i kommunalförbundet och har aldrig visat i den församlingen att han är mot. Staten har höjt sin del i finansieringen med 1,3 miljarder enkom för att kommunerna längs E20 var så rörande överens, vilket gör att vi kan mittseparera hela sträckan och bygga tvåfilsväg större delen av vägen.

Att Kjell Hedvall på ett så oansvarigt sätt bryter mot gjorda överenskommelser mellan alla kommuner i gamla Skaraborg, regionen och trafikverket och spela hasardspel med den viktigaste infrastruktursatsningen vi har framför oss i området inom överskådlig tid. Detta riskerar utvecklingen av jobb och företagsamhet i såväl Lidköping som hela Västsverige. Det riskerar att stora delar av Skaraborg blir en infrastrukturell avkrok.

Vi känner igen agerandet från ledande sosialdemokrater i regionen särskilt Gert Inge Anderssons undfallenhet för Birgitta Losman (MP). Men aldrig trodde vi att vi skulle få uppleva att Kjell Hedvall i Lidköping skulle vackla i sin övertygelse och vika ner sig för Göran Larsson (MP) bara för att försäkra sig om fyra år till i kommunalrådsstolen.

Kent Folkesson (C)

Kommunalrådskandidat