tisdag 2 september 2014 Debattartikeln i NLT om E20

jag har lovat att dela min debbattartikel om E20. här kommer den eftersom den inte går att läsa på webben för de som inte prenumererar.

Hedvall stjälper Västsverige!


I onsdags tog Majoriteten i KSAU i Lidköping med Kjell Hedvall (S)i spetsen ett beslut som kan bli ytterst ödesdigert för vår kommun liksom hela västra Sverige. Nämligen bordläggning av Lidköpings medfinansiering av E20.

Kjell Hedvall menar att han vill avvakta om det blir en S-regering för då kommer det inte bli tillåtet för kommuner att medfinansiera infrastuktursatsningar. På direkt fråga till socialdemokraterna Mikael Dammberg och Stefan Löfven så har båda svarat att gjorda överenskommelser mellan stat och kommun gäller även efter ett eventuellt regeringsskifte.

Kjell Hedvall står sedan, samma dag som man beslutar bordlägga E20 frågan i KSAU, med V och MP i tidningen och säger sig vara beredda att medfinansiera elektrifiering av Kinnekullebanan (vilket Centerpartiet välkomnar). Det kan inte tolkas på något annat sätt än att Kjell Hedvall har vikit ner sig för miljöpartiet. Vi vet att det partiet har förklarat krig mot Vägar i allmänhet och motorvägar i synnerhet och att MP inte är beredda att ta ansvar för annat än storstädernas utveckling. Ett exempel på Mp politik är lågbron i Göteborg där man värnar Göteborgarnas cyklande högre än Vänersjöfarten och våra företags konkurrenskraft. Även i den frågan valde Kjell Hedvall att vara tyst trots att vänersjöfarten får stora svårigheter.

Kjell Hedvall har varit med och förhandlat fram denna lösning för E20 i kommunalförbundet och har aldrig visat i den församlingen att han är mot. Staten har höjt sin del i finansieringen med 1,3 miljarder enkom för att kommunerna längs E20 var så rörande överens, vilket gör att vi kan mittseparera hela sträckan och bygga tvåfilsväg större delen av vägen.

Att Kjell Hedvall på ett så oansvarigt sätt bryter mot gjorda överenskommelser mellan alla kommuner i gamla Skaraborg, regionen och trafikverket och spela hasardspel med den viktigaste infrastruktursatsningen vi har framför oss i området inom överskådlig tid. Detta riskerar utvecklingen av jobb och företagsamhet i såväl Lidköping som hela Västsverige. Det riskerar att stora delar av Skaraborg blir en infrastrukturell avkrok.

Vi känner igen agerandet från ledande sosialdemokrater i regionen särskilt Gert Inge Anderssons undfallenhet för Birgitta Losman (MP). Men aldrig trodde vi att vi skulle få uppleva att Kjell Hedvall i Lidköping skulle vackla i sin övertygelse och vika ner sig för Göran Larsson (MP) bara för att försäkra sig om fyra år till i kommunalrådsstolen.

Kent Folkesson (C)

Kommunalrådskandidat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar