lördag 8 mars 2014

Större städers stöddighet!

Just de orden använde Peter Hjörne i GöteborgsPostens Ledare den 25 januari efter att vi haft debatten i Lidköpings fullmäktige om vänersjöfart och brohöjder i Göteborg. Hjörne pekade (nu förenklar jag) på "råttan på repet" effekten. Göteborgare som klagar på Stockholmare och Lidköpingsbor som klagar på Göteborgare. Där drar han också slutsatsen att det går att bryta den stöddiga attityden som större ofta har mot mindre bara man vill. Han exemplifierade med Hisingsbron, att det kunde man i Göteborg göra något åt.

I veckan var det dags igen. Jag blev uppringd av Malin Ekman på Expressen och gav en intervju till henne angående infrastruktur och arbetstillfällen i Västsverige i allmänhet och Västsvenska paketet i synnerhet. Johan Nyhus (S) kommunalråd med ansvar för infrastruktur och stadsplanering i Göteborg var också intervjuad.
Tydligen finns det en väldig sprängkraft i att ställa en sosse från storstan på ena sidan och en centerpartist från landet på andra sidan. Det blev både citat och löpsedel denna gången med. Jag hävdade nämligen att Göteborgs stad med Johan Nyhus i spetsen "Skiter i utvecklingen utanför Göteborg". Därav kom det inte ord om jobb, utveckling och vikten av infrastruktursatsningar i hela regionen med i den tryckta intervjun.
Jag menar med bestämdhet att Peter Hjörnes uttryck Stora Städer Stöddighet är en relevant beskrivning av nuläget. Och jag tänker helt fräckt stjäla hans uttryck och använda mig av det i debatten.

Seriefiguren Bamse säger "Är man stor och stark måste man vara snäll" och för en region med Västra Götalands struktur så är det viktigt att de centra som utvecklas tar hänsyn till omkringliggande orter så att de också kan ta del av utvecklingen. Göteborg har ett ansvar i Västsverige som helhet, Skövde i Skaraborg och Lidköping ett ansvar i Västra Skaraborg att vända på "råttan på repet" effekten som beskrivs ovan. Vända uttrycket till Större Städers Samförstånd skulle vara mycket trevligare. Utvecklingscentra i olika regioner sätter sig ner med kringliggande kommuner med sämre eller andra förutsättningar. Detta var tanken när vi bildade Västra Götalands regionen för 15 år sedan men tyvärr har centralisering och Göteborgsfixering fått riktigt fotfäste under den senaste mandatperioden och Gert Inge Anderssons svaga ledarskap.

Men åter till huvudfrågan nämligen Göteborgs stads hantering av Hisingsbron. Finansieringen av delar av Västsvenska paketet sker med statliga pengar alltså dina och mina pengar. Jag tycker att det inte är för mycket begärt att vi alla skall ha rätt att tycka till om hur pengarna används.

Johan Nyhus säger i intervjun "kan vi inte försöka komma överens jag har lovat 18 öppningar per dygn och att det skulle bli 18 turer händer inte"....

Låt oss dela upp Nyhus svar i två delar först "Låt oss komma överens" detta har vänerkommunerna och sjöfarten försökt göra med Göteborgs stad i snart 4 år, men här gäller tesen Stora Städers Stöddighet. Göteborg är angelägna om att komma överens, bara alla är överens om att deras förslag är det bästa och rätta.
 Nyhus fortsätter att 18 öppningar aldrig kommer hända och 15 turer/dygn på älven inte kommer ske förrän på 2060 talet. Det kommer från en man som är ansvarig för infrastrukturen i Sveriges andra största stad detta är skrämmande. Varför? Jo inladssjöfarten öppnas nu upp med att EUs regelverk införs även i Sverige. Vilket ger möjligheter till helt nya typer av fartyg att trafikera älven. Rederierna står redo att beställa fartyg som klara de nya regelkraven och de vill avlasta väg och järnvägsnätet med skyttlar till Göteborgs hamn. Detta har tydligen Nyhus helt missat och han är nummer tre i makt över infrastrukturfrågor i Sverige efter infrastrukturministern och borgarrådet i Stockholm. Okunskap hos ledande politiker med mycket makt skrämmer mig. Om man dessutom kombinerar det med en stor portion prestige och en ovilja att lyssna så blir kombinationen helt förskräckande. När dessutom denne politiker samregerar med ett parti som inte är beredda att lägga en enda krona på motorvägar så bör man nog fundera ett varv till hur man vill att infrastrukturen i Västsverige ska fungera.

Nyhus fortsätter i artikeln att en hög bro tar för mycket mark i anspråk där man vill bygga kontor. Jag ställer mig frågan vad skall Nyhus fylla dessa kontor med? För många av Göteborgs IT företag, teknikutvecklingsföretag knutna till Chalmers, reklambyråer, försäkringsbolag och banker de är helt beroende av sina kunder i Skaraborg, Värmland och Dalsland. Dessa företag vill Johan Nyhus försämra lönsamheten så till den grad att en del av dem tvingas lägga ned. Allt bara för att man lagt prestige och okunskap i ett beslut.

När ska Göteborgs stad inse att det inte landsbygdsorterna som är beroende av Göteborg. Göteborg är lika beroende av landsbygdsorterna.

Allt går åt två håll hoppas Johan Nyhus och hans gäng i Göteborgs politiska ledning inser det innan  det är försent!